Helen Peshlakai Navajo Handwoven Ganado Rug

$1,950.00

SKU: 900137853

R19064;944418