D294 - Hopi Wedding Vase Pottery

$5,250.00

SKU: 900066825

Hopi Wedding Vase Handmade by artist Marianne Navasie